Для продуктів компанії «Воля» була запропонована та впроваджена онлайн стратегія основною метою якої було збільшення онлайн продажів.

Вдале поєднання контексту, СРА-моделі та SMM призвело до збільшення онлайн заявок на 29%.